Artikel: Anna Linder

Foto: Anna Gerdén

När såg du en queer experimentell film senast?
Vare sig du svarar ”räknas Mulholland Drive?” eller ”i morse, och det var Marguerite Paris epokgörande All Women Are Equal” (eller något mittemellan) på den frågan så välkomnar du säkert möjligheten att se mer queer experimentell film.
Göteborgsbon Anna Linder vill ge dig just den möjligheten.
Ett av alla syften med Linders konstnärliga, tvärvetenskapliga forskningsprojekt Queera rörliga bilder – som på pappret sträckte sig mellan 2013-2017, men som i realiteten pågår än i dag – har nämligen varit att synliggöra ”queera rörliga bilder i både bekväma och obekväma rum”.
– Ja, och det tycker jag att Queera rörliga bilder lyckats väl med, säger Linder på telefon.
– Jag har curerat i alla möjliga olika sammanhang de här senaste åren. Det har varit otroligt många arrangemang.
Continue reading

Artikel: Folkways Records

Moe Asch. Foto: Seth Langer (Smithsonian)

I år fyller det amerikanska skivbolaget Folkways Records hela 70 år.
Ett jubileum väl värt att uppmärksamma.
Ty Folkways är något av ett unikum. Till skillnad från många av deras multinationella musikbranschkollegor har deras mål aldrig varit att ge ut hitsinglar, fostra världsartister, starta trender och göra stora profiter. Istället vill de sprida kunskap, skapa en ”världsomspännande mosaik av ljud”, ge en röst åt ”vanligt folk”, propagera för jämlikhet, främja multikulturalism och dokumentera historien.
Och deras katalog speglar verkligen detta.
Continue reading

Artikel: Jazz Herstory

Jazz Herstory är en nyinstiftad plattform/mötesplats vars främsta syften är att ”undersöka och lyfta frågor om jämställdheten inom jazzen” och ”dokumentera och lyfta fram kvinnliga musiker”.
Bakom den står hjälten Elizabeth ”Lizy” Exell.
Continue reading

Krönika: RNM

När jag hör om bidrag som dras in och stöd som uteblir …
När jag – tillsammans med fem välbekanta ansikten – sitter i en publik och skäms å artistens och arrangörens vägnar för den dåliga uppslutningen …
När jag intervjuar skivbolagsmän som är rädda för att framstå som jämställdshetsivrare …
När jag läser inlägg författade av folk som ser kultursponsring som något odelat positivt …
När jag slås av faktumet att Sveriges ojämförligt största musikevenemang är tävlingar …
… då är det lätt att jag misströstar.
… då händer det att jag för mitt inre öga ser framtiden som ett översvämmat, främlingsfientligt, mansgrisigt och nyliberalt helvete tonsatt av slätstruken och intetsägande musik.

Continue reading