in Instagram

Artiklar i OrkesterJournalen

OrkesterJournalen nr 6/2017 är här! Jag har bland annat skrivit en sex sidor lång artikel om Sveriges jamscen. #orkesterjournalen

Ett inlägg delat av Johan Jacobsson Franzén (@johanjacobssonfranzen)