Per Texas Johansson-frossa!

På orkesterjournalen.com kan man nu läsa två artiklar jag skrivit om och kring Per Texas Johansson. Här går Per och jag igenom alla spåren på ”De långa rulltrapporna i Flemingsberg” (ursprungligen publicerad i OrkesterJournalen #2/2016) och här träffas Per och jag för att diskutera den långa vägen fram till ”De långa rulltrapporna i Flemingsberg” (ursprungligen publicerad i OrkesterJournalen #5/2015).

Anledningen till denna totala Per Texas Johansson-frossa är förstås att Per Texas (synnerligen värdigt) vann 2015 års Gyllene Skivan för ”De långa …”. Mer om Gyllene Skivan hittar ni här.