Krönika: RNM

När jag hör om bidrag som dras in och stöd som uteblir …
När jag – tillsammans med fem välbekanta ansikten – sitter i en publik och skäms å artistens och arrangörens vägnar för den dåliga uppslutningen …
När jag intervjuar skivbolagsmän som är rädda för att framstå som jämställdshetsivrare …
När jag läser inlägg författade av folk som ser kultursponsring som något odelat positivt …
När jag slås av faktumet att Sveriges ojämförligt största musikevenemang är tävlingar …
… då är det lätt att jag misströstar.
… då händer det att jag för mitt inre öga ser framtiden som ett översvämmat, främlingsfientligt, mansgrisigt och nyliberalt helvete tonsatt av slätstruken och intetsägande musik.

Continue reading